Villkor

Genom att använda webbplatsen 1xbet-se.click godkänner du att följa och vara bunden av följande användarvillkor. Om du inte godkänner villkoren bör du inte använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar innebär att du accepterar och godkänner dessa ändrade villkor.

Personlig användning

Du får använda 1xbet-se.click endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda webbplatsen för att sprida olagligt, stötande eller vilseledande material. Du får inte heller ta bort eller modifiera något innehåll på webbplatsen utan vårt tillstånd.

Du ansvarar för att skydda din användarinformation och hålla den konfidentiell. Du är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt användarkonto.

Användning av innehåll

Allt innehåll på 1xbet-se.click, inklusive text, bilder, grafik, ljudklipp och programvara, är vårt ägande eller licensierat till oss och skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal. Du får inte kopiera, distribuera, modifiera eller använda något av dessa material utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Alla varumärken, logotyper och servicevarumärken som visas på webbplatsen tillhör respektive ägare. Det är förbjudet att använda dessa varumärken utan ägarens tillstånd.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser eller resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa externa webbplatser och tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppkomma genom användning av dem.

  • Vi rekommenderar att du läser och förstår användarvillkoren och integritetspolicyerna för dessa externa webbplatser innan du använder dem.

Immateriella rättigheter

Vi respekterar immateriella rättigheter och uppmuntrar våra användare att göra detsamma. Om du anser att ditt eget arbete har kopierats på ett sätt som utgör en upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som påstås vara olagligt eller kränkande, utan förhandsmeddelande eller ansvar.